C++

C++ Matematiksel Fonksiyonlar (math.h)

math.h, C programlama dilinde temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir standart kütüphane öncü dosyasıdır.

Fonksiyonlar
acos(X) | Kosinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. | acos(1) | 0
asin(X) | Sinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. | asin(0) | 0
atan(X) | Tanjant değeri X olan sayıyı hesaplar. | atan(0.546303) | 0.5
atan2 | iki parametreli arctanjant
ceil(X) | X’i yukarı yuvarlar. | ceil(9.4) | 10
cos(X) | X’in kosinüs değerini hesaplar. | cos(0) | 1
cosh | hiperbolik cosinüs
exp(x) | e^X değerini hesaplar. | exp(1) | 2.71828
fabs(X) | X’in mutlak değerini hesaplar. | fabs(-6.4) | 6.4
floor(X) | X’i aşağı yuvarlar. | floor(9.4) | 9
fmod(X, Y) | X/Y işleminin kalanını hesaplar. | fmod(2.6, 1.2) | 0.2
frexp | fraction and power of 2.
ldexp | scale exponent of floating-point value
log(X) | X’in doğal logaritması hesaplar. | log(2.718282) | 1
log10(X) | X’in 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar. | log10(10) | 1
pow(X, Y) | X^Y değerini hesaplar. | pow(2, 4) | 16
sin(X) | X’in sinüs değerini hesaplar. | sin(0) | 0
sinh | hyperbolic sin
sqrt(X) | X’in karekökünü hesaplar. | sqrt(9) | 3
tan(X) | X’in tanjant değerini hesaplar. | tan(0.5) | 0.546303
tanh | tanh(x)`i bulur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir