• C#,  C++

    Tek Satır if/else

    Bazı programlama dillerinde “?:” sözdizimi, koşul ifadeleri oluşturmak için kullanılır ve ‘üçlü ifade (ternary statement)’ olarak bilinir. Kullanımı: ((koşul)?koşul_dogru:koşul_yanlis) Klasik if Örneği: [crayon-61a9b2b5d4574165945955/] Tek Satır if Örneği: [crayon-61a9b2b5d457b710756458/]