• C++

    C++ Matematiksel Fonksiyonlar (math.h)

    math.h, C programlama dilinde temel matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için tasarlanmış bir standart kütüphane öncü dosyasıdır. Fonksiyonlar acos(X) | Kosinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. | acos(1) | 0 asin(X) | Sinüs değeri X olan sayıyı hesaplar. | asin(0) | 0 atan(X) | Tanjant değeri X olan sayıyı hesaplar. | atan(0.546303) | 0.5 atan2 | iki parametreli arctanjant ceil(X) | X’i yukarı yuvarlar. | ceil(9.4) | 10 cos(X) | X’in kosinüs değerini hesaplar. | cos(0) | 1 cosh | hiperbolik cosinüs exp(x) | e^X değerini hesaplar. | exp(1) | 2.71828 fabs(X) | X’in mutlak değerini hesaplar. | fabs(-6.4) | 6.4 floor(X) | X’i aşağı yuvarlar. | floor(9.4) | 9 fmod(X, Y)…