C#

  • C#,  C++

    Public, Private, Protected, Final, Static Kavramları

    Nesne yönelik programlamada bir sınıfın içindeki metotlar, fonksiyonlar ve değişkenler o sınıfın üyeleridir. Bu üyeler gizlilik/ulaşım ihtiyacına göre tanımlanır. Bu tanımların ne işe yaradığını, üyelere ne gibi imkanlar ve kısıtlamalar getirdiğini göreceğiz. Public Public tanımı en genel tanımdır. Bir üyeyi public olarak tanımladığınızda, ilgili sınıfın nesnesiyle her yerden erişebilirsiniz. Private Private üyelere o sınıf dışından herhangi bir şekilde erişilemez. Private olarak tanımlanan üyeler sadece o sınıfın kendi fonksiyonları ve metotları tarafından kullanılabilir. Bir değişkeni private olarak tanımladığınızda ve bu değişkenin başka bir sınıf tarafından kullanılması gerektiğinde bu değişkeni döndüren bir public fonksiyon yazarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dipnot: Private üyenin tanımlandığı sınıfa extend eden diğer alt sınıflar da private üyeye erişemez. Protected…

  • C#,  C++

    Tek Satır if/else

    Bazı programlama dillerinde “?:” sözdizimi, koşul ifadeleri oluşturmak için kullanılır ve ‘üçlü ifade (ternary statement)’ olarak bilinir. Kullanımı: ((koşul)?koşul_dogru:koşul_yanlis) Klasik if Örneği: [crayon-61ed0ef8c20ab463652955/] Tek Satır if Örneği: [crayon-61ed0ef8c20b5044221725/]